Προβολή όλων των 17 αποτελεσμάτων

Aliette 80 WG – Μυκητοκτόνο (100 gr)

7.50

Cabrio® Duo 4/7,2 EC – Μυκητοκτόνο (50ml)

4.00

Cuprofix DISPRESS 20 WG – Μυκητοκτόνο (100gr – 1Kg)

4.0012.00

CUPROXAT® SC – Χαλκούχο μυκητοκτόνο (1 Lt)

15.00

Fertileader® Rame – Λίπασμα Χαλκού (1lt)

40.00

Hidrostar® 40 WG – Χαλκούχο μυκητοκτόνο (1,5 Kg)

30.00

ICC® – Λίπασμα Χαλκού (1lt)

35.00

Ikebana RTU – Ετοιμόχρηστο σκεύασμα (750ml)

12.00

KEYNILBU 12.5 EC 50cc

5.00

Mavita 250EC – Μυκητοκτόνο (100ml)

15.00

Microthiol Special WG

6.00

Θειικός χαλκός – γαλαζόπετρα (1kg)

8.00

Θείο 1kg – 5kg

3.0010.00

Μυκητοκτόνο Signum 26.7/6.7 WG (30gr)

6.00

Μυκητοκτόνο TebuSuper 25 EW (80ml)

7.00

Οξυκλώρ 50 WP (50gr)

4.00

ΧΕΛΛΑΘΕΙΟΝ 80WG (100gr)

4.00